ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
๒ เมษายน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารการศึกษา
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

ร่วมลงนามถวายพระพร