หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากเหมือง
โดย : boonphueak
อ่าน : 1277
ศุกร์์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากเหมือง

เมื่อวานนี้เวลา 13.30 น. (14 มิ.ย.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากเหมือง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เพื่อติดตามนดยบายการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โรงเรียนบ้านปากเหหมือง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียน 224 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน จุดแข็งของโรงเรียน คือมีบุคลากรครบตามเกณฑ์และอยู่ในวัยทำงาน เป็นโรงเรียนต้นแบบ DLIT  เป็นโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนดลยีตามมาตรฐาน สสวท. และเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม   มีนักเรียนเข้าร่วมยุวฑูตความดี ของกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศเวียดนาม คือ เด็กหญิงกัลยกร เส้งเลี่ยม
จุดอ่อนและปัยหาอุปสรรคของโรงเรียน คือ ไม่สามารถเปิดสาระการสอนเพิ่มเติมได้ เพราะมีข้อจำกัดด้านความถนัดของครูผู้สอนในระดับ ม.ต้น ครูส่วนใหญ่อยู่นอกพื้นที่