หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนบ้านเตาปูนและโรงเรียนวัดประดู่เรียง
โดย : boonphueak
อ่าน : 1733
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เยี่ยมโรงเรียนบ้านเตาปูนและโรงเรียนวัดประดู่เรียง

วันนี้เวลา 10.30 น. (22 มี.ค.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านเตาปูน อ.เมืองพัทลุง และ ร.ร.วัดประดู่เรียง อ.ควนขนุน เพื่อติดตามการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามงาน 4 ด้าน และการบริหารงานตามนโยบายฯ เช่น การจัดการขยะ/ Lesson study/ PLC /สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
โรงเรียนวัดประดู่เรียง มีครูและผู้บริหาร จำนวน 5 คน จุดเด่นของโรงเรียน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีห้องคอมพิวเตอร์ และอาคารสนามเด็กเล่น จากบริษัท Delivering Better Life  จุดอ่อนของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีน้ำท่วมขังนาน