หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียน
โดย : boonphueak
อ่าน : 1325
จันทร์ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เยี่ยมโรงเรียนบ้านสำนักกอ

วันนี้เวลา 09.00 น. (19 มี.ค.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำนักกอเพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในงาน 4 ด้าน และนโยบาย และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษา" ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง ในกิจกรรม ค่ายอาสาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลป์ได้มีมติคัดเลือกโรงเรียนบ้านสำนักกอในการจัดค่ายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรุ้ ความสามารถของนักศึกษาที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อนำความรู้ด้านดนตรี นาฎศิลป์และศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน และนักเรียน  โดยมีนักศึกษาและคณะครูจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ จำนวน 60 คน  นักศึกษา 54 คน  และครู จำนวน 6 คน