หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ
โดย : siranee
อ่าน : 1268
พุธ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันนี้เวลา 13.00 น. (7 มี.ค.61) ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ อำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง ตามนโยบายของ ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 (นายสุนาจ แก้วสุข) ที่ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ออกเยี่ยมโรงเรียน เพื่อค้นหาจุดเด่นของโรงเรียน ทั้งนี้จะได้นำเสนอต่อที่สาธารณชนต่อไปนั้น วันนี้ได้พบปะพูดคุยกับนางสุพัฒน์ ทองเกตุ ผอ.โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ มีข้าราชการครูและพนักงานราชการ/อัตราจ้าง รวมทั้งหมด 6 คน อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง จุดแข็งของโรงเรียน คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นนักพัฒนาทุก ๆ ด้าน เช่นชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งขณะที่ยังไม่มีนักการฯ ชุมชนก็ได้เข้ามาดูแลมาทำหน้าที่เป็นนักการให้โรงเรียน นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถประสานงานเครือข่ายสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องของงบประมาณ มีผู้บริจาคเงิน บริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารเรือนพยาบาล จำนวนมากมายหลายรายการ ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน 
ปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนคือ ช่วงฤดูฝนโรงเรียนจะมีน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลาย ๆ วัน วิธีแก้ก็คือ การสอนชดเชย และทำผนังกันดิน รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการ อยู่ และครูไม่ครบชั้น แต่ก็แก้ปัญหาโดยการสอนคละชั้น และใช้ DLTV นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีชั่วโมงสอนเองด้วยในระดับชั้น ป.5และ6 และมีครูจิตอาสาซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วมาช่วยสอน จากการบริหารจัดการ ทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้น จากเดิมมีนักเรียน 51 คน ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 66 คน