หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากสระ
โดย : siranee
อ่าน : 1382
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์และหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนและตรวจสอบทางการเงิน โรงเรียนวัดปากสระ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โรงเรียนบ้านปากสระ ปัจจุบันมีนายชนายุทธ ดำเกลี้ยง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 102 คน 9 ชั้นเรียน มีครู ประจำการ 3 คน ครูช่วยราชการ 2 คน ครูวิกฤต 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าฯ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ซึ่งโรงเรียนบ้านปากสระ มีเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 12 คน