หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากเหมือง
โดย : boonphueak
อ่าน : 1182
พุธ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
พิมพ์ 

เยี่ยมโรงเรียนบ้านปากเหมือง

เมื่อวานนี้(13 ก.พ.61) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากเหมืองกับทีมงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อติดตามโครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนบ้านปากเหมือง ีนายพัชร มั่นคง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียน 243 คน ครู 17 คน บุคลากรวิทย์ 1 คน ลูกจ้าง 1 คน ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน และจ้างจากภายนอกอีก 1 คน โรงเรียนมีเนื้อที่ 65 ไร่ 2 งาน อีก 20 ไร่ ให้เอกชนเช่าโดยไม่เก็บเงิน กิจกรรมเด่นที่โรงเรียนจะเน้นเรื่องกีฬา เป็นโรงเรียนวิถีพุทะชั้นนำ โรงเรียนแกนนำลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กจัดการรเียนการสอนบูรณาการกับม.ทักษิณ เรื่อง STEM กับคณะวิทย์ และนักศึกษา.ทักษิณปีที่ 3 ไปฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนเรื่องโรคอ้วนทุกวันพุธ และยังเป็นโรงเรียนนดีประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบพอเพียง โรงเรียนชนะเลิศการเรียนการสอนทางไกลระดับเขตฯDLIT จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 
ชุมชนร่วมมือกับโรงเรียนดี โรงเรียนสตรีพัทลุงและม.ทักษิณ ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้วยดี โรงเรียนสะอาดร่วมรื่น เด็กมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ยิ้มไหว้ทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส