หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโหนด
โดย : boonphueak
อ่าน : 235
อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

     วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand โดยได้พบปะพูดคุย กับคณะครู ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน กำลังเตรียมการสอน ตรวจใบงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาด สวยงาม และเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนแบบ On-Site หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย