หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ รอบ 6 เดือนแรก ของ ผอ.รร.วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
โดย : boonphueak
อ่าน : 171
อังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมคณะกรรมการการประเมิน ประกอบด้วยนายบุญธรรม อุ้ยดำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว กรรมการและเลขานุการ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนแรก (ครั้งที่ 1) ของนางสาวอุมารัตน์ เกลี้ยงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง