หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด พัทลุง เขต 1 (บ้านโคกโดน/ชุมชนบ้านควนปริง)
โดย : siranee
อ่าน : 233
จันทร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญธรรม อุ้ยดำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนแรก (ครั้งที่ 1) ของนางเสาวนี ฤทธิสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโดน อ. ควนขนุน จ.พัทลุง และในเวลา 13.00 -16.00 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนแรก (ครั้งที่ 1) ของนางวรรณ์ภัสสร นวยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง อ. ควนขนุน จ.พัทลุง