หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนแรก (ครั้งที่ 1
โดย : siranee
อ่าน : 358
จันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำน้กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญธรรม อุ้ยดำ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และนางภัทราพร หนูปักขิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว ได้ไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือนแรก (ครั้งที่ 1) ของนางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงและในเวลา 13.00 -16.00 น. ประเมินสัมฤธิผลการปฏิบ้ติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ ของนางสาวนัฎนันท์ สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากสระ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

                                         คลิกที่นี้เพื่อดูภาพเพิ่มเติม