หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกโดน
โดย : siranee
อ่าน : 251
ศุกร์์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกโดน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในช่วงสถานะการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้กำลังใจและมอบแนวคิดให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกโดน ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 115 คน ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site และ On-Hand