หมวดหมู่ : ข่าวโรงเรียน
หัวข้อ : ศึกษาดูงาน อนุบาลป่าพะยอม
โดย : siranee
อ่าน : 2114
จันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 13  มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยมีนายภักดี  จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ