หมวดหมู่ : ข่าวโรงเรียน
หัวข้อ : จับฉลากรับนักเรียน โรงเรียนยอดนิยม อนุบาลพัทลุง
โดย : siranee
อ่าน : 2987
จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการจับฉลากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร จำนวน 458 คน โดยมีนายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และบุุคลากรในสังกัด ร่วมสังเกตุการณ์การจับฉลาก ซึ่งการจับฉลากเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มีการดำเนินการรองรับการป้องกันไวรัสโควิด 19 โดยให้ผู้ปกครองเป็นคนจับฉลากไม่ต้องนำเด็กมา ก่อนเข้าห้องประชุมมีการวัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และให้ทุกคนสวมใส่ หน้ากากอนามัย   คลิกดูภาพเพิ่มเติม