หมวดหมู่ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ : แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย : admin
อ่าน : 2197
ศุกร์์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในกรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
mailดาวน์โหลดไฟล์mail