วันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑