๒๕ พฤศจิกายน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑