[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกิจกรรม 4 ร ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี

เจ้าของผลงาน : นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
เข้าชม : 913    จำนวนการดาวน์โหลด : 83 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
การประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยกิจกรรม 4 ร  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อประเมินบริบท  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ   และผลผลิต ของโครงการ  โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น132 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แบบสอบถาม และแบบบันทึก  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ด้วยวิธีการ  สอบถาม และบันทึก  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
 
ผลการประเมิน
 
ผลการประเมินพบว่า ตัวชี้วัดทุกตัวประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ
1.   ด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับสูงสุด และผลของตัวชี้วัด 3  ตัวชี้วัด  มีดังนี้
      1.1  ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการอยู่ในระดับสูงสุด
      1.2  ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรมในโครงการอยู่ในระดับสูงสุด
      1.3  ความชัดเจนของเป้าหมายและองค์ประกอบของโครงการอยู่ในระดับสูงสุด
2.   ด้านปัจจัยของโครงการอยู่ในระดับสูง และผลของตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด  มีดังนี้
      2.1  บุคลากรในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูงสุด
      2.2  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับปานกลาง
      2.3  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูง
      2.4  สถานที่ในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับสูงสุด
      2.5  รูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับสูง
3.   ด้านกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับสูง และผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 
มีดังนี้
     3.1 การบริหารโครงการอยู่ในระดับสูง
     3.2 กระบวนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับสูง
     3.3 การนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา อยู่ในระดับสูง
     3.4 การสรุปและรายงานผลอยู่ในระดับสูง
4.   ด้านผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับสูงสุด และผลของตัวชี้วัด 3  ตัวชี้วัด  มีดังนี้
      4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกิจกรรม 4 ร อยู่ในระดับสูง
      4.2 ระดับความสำเร็จของการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง  กับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ อยู่ในระดับสูงสุด
      4.3 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับสูง
 
 
 
จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินดังกล่าวทำให้ผลการประเมินโครงการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
 
ข้อเสนอแนะ
              1.  ควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไป เพราะเป็นโครงการที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้
              2. ประเด็นปัจจัย ควรดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนเพิ่มขึ้น
              3. ประเด็นผลผลิต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง ดังนั้น สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จึงควรใช้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยกิจกรรม 4 ร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัดให้โดดเด่น            และมีผลงานเชิงประจักษ์


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) ปีการศึกษา 2563 18/ส.ค./2564
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 3/มิ.ย./2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป