[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
   
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพิเศษ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่

น.ส.ฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม

ศึกษานิเทศก์ 089-2995909


  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

เจ้าของผลงาน : นางสาวปภัสรา หาวอ และคณะ
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 942    จำนวนการดาวน์โหลด : 198 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  :  การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ชื่อผู้จัดทำ นางสาวปภัสรา  หาวอ  ม. 3/2
     นางสาวณัฏฐธิดา  เรืองทอง ม. 3/4
                           นางสาวสถิตาภรณ์  ทัพโยธา  ม. 3/4
สถานศึกษา โรงเรียนผดุงนารี     อำเภอเมือง    จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
 โครงงานภาษาไทยนี้เป็นการศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  โดยจากเพลงลูกทุ่งอีสาน 100  ล้านวิวที่กำลังเป็นที่นิยม จำนวน  18  เพลง  จุดประสงค์ของการศึกษา   1. เพื่อศึกษาบริบทวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย  2. เพื่อเปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นอีสาน กับภาษาไทยมาตรฐานที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย   3. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย
ผลการศึกษา วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย : การสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม พบว่า  การเลือกใช้คำในเพลงลูกทุ่งอีสานนั้นจะใช้คำง่ายๆ ไม่ค่อยมีคำศัพท์ยาก เข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา  มีลีลาเฉพาะ  คำที่ใช้จะเป็นภาษาถิ่นพื้นฐาน (ภาษาอีสาน)  สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล  ความรู้สึกนึกคิด  สื่อความหมายของบทเพลงและสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  นอกจากนี้การจัดวางคำภาษาไทยถิ่นอีสานในบริบทแวดล้อม  ผู้ฟังซึ่งไม่ใช่คนอีสานสามารถเดาความหมายของเพลงได้เช่นกัน ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 20/ม.ค./2565
      รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดโรค ทุกคนปลอดภัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนววิถีชีวิตใหม่ 6อ. และ 3ส. โรงเรียนบ้านท่าบันได อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2563 30/ต.ค./2564
      การพัฒนาความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนโดยใช้ TEACH MODELโรงเรียนบ้านท่าบันได ปีการศึกษา2562-2563 17/ต.ค./2564
      ประเมินโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดปากประ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 8/ก.ย./2564
      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดพังดาน 25/ส.ค./2564