[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายณรงค์ ศรีละมุล
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร
          
คลังสื่อ
   
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้อง
Facebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพิเศษ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่

น.ส.ฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม

ศึกษานิเทศก์ 089-2995909


  
รายงานบัญชี  
 

รายงานบัญชี สพป.พัทลุง เขต 1

                                 
รายงานงบทดลอง

                                                                         mail รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
                                                                        mail รายงานงบทดลองประจำดือนพฤศจิกายน 2564
                                                                        mail รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
                                                                        mail รายงานงบวทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
                                                                        mail รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
                                                                        mail รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
                                                                        mail  รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
                                                                        mail รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษาภาคม 2564
                                                                        mail  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
                                                                   mail   รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564                                                            
                                                                        mail รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
                                                                        mail รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
                                                                       

                                                                          

            สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2564
mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนตุลาคม 2564
mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2564
mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนสิงหาคม  2564
mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกรกฏาคม 2564
mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2564
mail สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2564                                         
..................................................