ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลง เขต 1 เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

ประกาศย้าย38 ค. (2) 22