ประกาศ สพป.พัทลุง เขต ๑ เรื่องข้อมูลประกอบการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2