การประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการการจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565