Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/local/www/apache22/data/viewpage.php:5) in /usr/local/www/apache22/data/maincore.php on line 186
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 พัทลุง ๑ ร่วมวางพวงมาลา"วันปิยมหาราช 57"
พัทลุง ๑ ต้อนรับผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ คนใหม่  นายเชวง วัฒนธีรางกูร
มติอ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2557
 พัทลุง 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิต ภายใต้งาน ร้อยรัก...จากดวงใจ สายใยที่ผูกพัน 
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาศึกษาดูงานพัทลุง 1
 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสสส.จ.พัทลุง
 รายงานผลการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
พัทลุง 1 ร่วมแถลงข่าว"งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 10/2557
ประกาศแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรีแล้ว
 เปิดคาราวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
เปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายไตรภาคี
 พัทลุง 1 จัดคาราวานออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคืนความสุขให้นักเรียน
 12 สิงหามหาราชินี
 พัทลุง 1 เปิดกิจกรรมสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
รองเลขาธิการ กพฐ.พบครูเครือข่่ายสมป.พัทลุงและเยี่ยมชมสพป.พัทลุง 1
 ผอ.ชุมพล ศรีสังข์ รับโล่ 2 รางวัล ที่ส่งเสริมภาษาไทยประสบผลสำเร็จและผลโอเน็ต ติดลำดับ TOP TEN
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
พัทลุง 1 ประชุมครูที่ปรึกษาสภานักเรียน
การพัฒนาเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗
อบรมครูปฐมวัย
พัทลุง 1 จัดแข่งขันทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557
พัทลุง 1 พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ"เน้นย้ำครูออกแบบการสอน"สร้างสถานการณ์จำลองจริงบ่อย ๆ"
ลูกเสือ-เนตรนารีนับพันคนร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2557
พัทลุง 1 เดินหน้าพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2557
คัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
พัทลุง 1 เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพื่อขยายผลครูผู้สอนภาษาอ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ลูกเสือพัทลุง เขต 1 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีเพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ
 พัทลุง มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่เครือข่ายศรีนครินทร์
 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาเครือข่่ายไตรภาคี
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินกลุ่มประสบการณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผอ.สพท.
คณะกรรมการเขตฯเห็นชอบประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา2558
พัทลุง 1 ร่วมบริจาคสิ่งของร่วมงานกาชาด งานสมโภชพระพุทธนิรโรฯ และงานของดีเมืองลุง ประจำปี 2557 
 ผวจ.พัทลุง มอบเกีรติบัตรการแข่งขันธรรมะ
 พัทลุง 1 พัฒนาบุคลากร 38 ค(2) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
 พัทลุง 1 ประกาศนโยบายการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 ประกาศผลการแข่งขันธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557
พัทลุง1  ทำหลักสูตรสื่อสารภาษาอังกฤษในองค์กร
 วันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
วันพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557
พัทลุง 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
พัทลุง 1 ร่วมแถลงข่าว Summer Camp 2014 กับ อบจ.พัทลุง
การจัดงาน "วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
พัทลุง1 เจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภาคใต้
 สรุปมติที่ประชุมอ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2557
 เปิดอาคารเรียนอนุสรณ์ สกสค.4 ณ ร.ร.อนุบาลควนขนุน
พัทลุง 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ผลทดสอบ O-NET
พัทลุง 1 ผลโอเน็ต ปี 56 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศพบนร.ทำคะแนนเต็ม100 คะแนน จำนวน 24  คน
 มติอ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 2/57
ประธานเปิดประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคฯ
 มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 1/2557
พัทลุง 1 เฮ ครองเหรียญชนะเลิศติดลำดับที่ 3 ของประเทศ"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63"
ฉะเชิงเทรา เขต 2 นำคณะศึกษาดูงานที่ สพป.พัทลุง เขต 1
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายเมืองเก่าพัทลุง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็น ก.ค.ศ.
พัทลุง 1 ประชุมชี้แจงการจัดสอบO-NET ประจำปีการศึกษา 2556
การจัดงานวันครู ประจำป 2557
 ประชุมพิจารณาจัดทำแผนในแต่ละกลยุทธ์
ผุ้ตรวจราชการศธ.ติดตามผลการจัดการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 6 ณ ห้องประชุมกศน.จ.พัทลุง
 มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่12/2556
พัทลุง 1 ประชุม กตปน.เพื่อรายงานผลการนิเทศ ติดตามฯ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีมะเมีย 2557
ผวจ.พัทลุง พบปะประธานเครือข่ายร.ร.ขับเคลื่อนวาระเมืองลุงด้านการศึกษา
การประชุมหารือการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดีเครือข่ายภาคใต้
ผวจ.พัทลุง พบปะเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนวาระเมืองลุงพอเพียง
 พัทลุง 1 เตรียมการจัดงานวันครู ปี 57
พัทลุง 1 ร่วมงาน"สโมสรสันนิบาต"ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
 5 ธันวามหาราช 2556
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
พัทลุง 1 ประชุม ศน.จัดทำแผนราชการปีงบ 57 เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์และการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
จังหวัดพัทลุงส่งมอบธงให้กระบี่ เจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา ๕๗  พัทลุง 1 ครองเหรียญชนะเลิศอันดับ 1 ของภาคใต้
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปี 2556
เปิดป้าย"วันเสด็จ" ร.ร.วัดบ้านนา
พัทลุง 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ
ผวจ.พัทลุง workshop ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดพัทลุง
พัทลุง 1 จัดแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง
                               
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "เมืองลุงพอเพียง"
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
มติอ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 10/2556
พัทลุง 1 ร่วมต้อนรับ รอง ผวจ.พัทลุง คนใหม่ นายสุรินทร์ เพชรสังข์
 วันปิยมหาราช ปี 2556
พัทลุง 1 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 58 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
พัทลุง 1 ประชุมอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่ครูในสังกัด
 ประชุมซักซ้อมการติดตามผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่ฯรองรับการประเมินรอบ 2 จาก สพฐ.
ส่ง รองฯสมคิด เจ้ยชุม รับตำแหน่งใหม่ ผอ.สนง.การศึกษาเอกชนจ.สงขลา
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ จ.กระบี่
พัทลุง ร่วมรับ-ส่งผวจ.พัทลุง
 เกษียณอายุราชการ ปีงบ56
พัทลุง จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนร.ชั้นม.3
 พัทลุง จัดงานเชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา รางวัลพระราชทาน ณ จวน ผวจ.พัทลุ
 มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2556
 พัทลุง 1 พัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี
ผวจ.พัทลุงเปิดงาน"เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงครั้งที่9/2556 ฝากครูอาจารย์สอนให้เด็กมีปัญญาและเป็นคนดี
พัทลุง 1 ประกวดแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 พัทลุง 1 ปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 พัทลุง 1 ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม มหาราชินี
 พัทลุง 1 ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
 พัทลุง 1 ร่วมปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
 มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่7/2556
 ผอ.ชุมพล รับโล่ ผอ.ดีเด่น และโล่ สพท.ดีเด่นทีมีคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตกลุ่มสาระภาษาไทย ติดอันดับ 4 ระดับประเทศ
สโมสรไลออนส์พัทลุง ร่วมกับพัทลุง 1 มอบสารานุกรมไทยฉบับที่ 37 แก่โรงเรียนในสังกัด 
 พัทลุง 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning Day
เตรียมการจัดงาน เปิดโลกการศึกษาฯครั้งที่9/2556 (4-6 ก.ย.56)
8 นโยบายการศึกษา ของ รมว.จาตุรนต์ ฉายแสง
พัทลุง 1 อบรมครูปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
พัทลุง 1 ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย 5:5:1
 พัทลุงประชุมเชิงปฏิบัติการ "การนำผลโอเน็ตไปใช้"
 ดร.กมล รอดคล้าย มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดพัทลุง
 คณะติดตาม สพฐ.มาติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสพฐ.
 พัทลุง ๑ จัดพิธีทบทวนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖
 มติ อ.ก.ศ.ครั้งที่ 6/2556
 พัทลุง 1 อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
สมาคมชาวพัทลุงจากภูเก็ตมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจังหวัดพัทลุง 62 ทุน
 ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ร่วมกับทุกภาคส่วน
 มติ อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่5/2556
พัทลุง 1 จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนสนับสนุนงานกาชาดปี56
รองผวจ.พัทลุง เปิดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครู ณ วัดถ้าสุมะโน
พัทลุง 1 ช่วยกาชาดสนับสนุนพัดลม จำนวน 10 ตัว
คุรุสภาพัทลุง 1 เตรียมการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 พัทลุง1 มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ครู เครือข่ายเมืองเก่าพัทลุง
 คุรุสภาเขตพื้นที่ฯระนอง ศึกษาดุงานที่พัทลุง 1
พัทลุง 1 พัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring)
พัทลุง 1 เตินหน้าโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้
 รับมอบที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสนามเด็กเล่นให้ร.ร.วัดโหล๊ะเร็ด
 พัทลุง 1 เตรียมความพร้อมจัดงานศิลปฯนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่63/56
 กิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก
 พัทลุง 1 มอบนโยบายการจัดการศึกษา ปี 56 แก่เครือข่ายศรีนครินทร์
 เปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ (English Camp)
 พัทลุง 1 มอบรถยนต์คันที่ 2 ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพร.ร.ขนาดเล็กและพบปะคณะครูผู้บริหารร.ร.บ้านสำนักอและวัดไทรโกบ
 ประกอบ รัตนพันธ์ ปธ.กรรมาธิการการศึกษาปิดการอบรมการพัฒนาและเยียวยาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ครูเฮ หลัง ก.ค.ศ.สั่งให้พัฒนาและเยี่ยวยาเพื่อเลื่อนให้มีวิยฐานชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกำหนด
 วิสุทธิ์ ธรรมเพชร เปิดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp)
 สุชาติ สุวรรณกาศ รองผวจ.พัทลุง เปิดศูนย์มัคคุเทศก์น้อยจุดที่ 2
มติอ.ก.ค.ศ.ครั้งที่3/56
พัทลุง 1 ประชุมจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ปฎิญญาขนอม
พัทลุง 1 มอบรถยนต์ 1 คัน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพร.ร.ขนาดเล็ก
พัทลุง เขต 1 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา
 ชุมพล ศรีสังข์ พบผู้ตรวจราชการ ICT
พัทลุง 1 มอบทุนการศึกษาจากรายได้ตลาดเพียร ยินดี 13 ทุน 
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.พัทลุง เขต๑ ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดบุ๊คจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูลช่วยเหลือนักเรียน
พงษ์เทพ เทพกาญจนา พบปะผู้บริหารการศึกษาจังหวัดพัทลุง มอบ 2นโยบาย
มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่1/56
ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
ประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา 55
พัทลุง 1 เยี่ยมโรงเรียนดูความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 55
วันครู ประจำปี 56
บ.สยามคูโบต้าคอปอเรซั่น คืนกำไรให้สังคมมอบอุปกรณ์การเรียนให้นร.จ.พัทลุง 1,500 ชุด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2555
พัทลุง 1 เตรียมการจัดงานวันครู ปี 56
พัทลุง 1 ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินร.ร.พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 55
พัทลุง 1 คว้า 10 เหรียญชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62/55
ผอ.เขตฯห่วงผล O-NET ปีการศึกษา55เรียกประชุมรองฯ/ศน.เฝ้าระวัง
พัทลุง 1 เยี่ยมโรงเรียนสังกัดอ.เมืองและอ.ป่าพะยอม
5 ธันวาคม 2555 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พัทลุง 1 เดินหน้า สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
พัทลุง1 อบรมครูร.ร.ดีศรีตำบลรุ่นที่ 3 พร้อมกล่าวฝาก"ทุกคนควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท"
มติ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 9/2555
พบปะโรงเรียนเอกชน
พัทลุง 1 ระดมความคิดเห็น"รูปแบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม"
คณะติดตามจากสพฐ.ติดตามผลการดำเนินงาน สพป.พัทลุง เขต 1 ตามกลยุทธ์ระยะที่ 2
พัทลุง 1 เตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2556 ครั้งที่ 57
พัทลุง 1 เตรียมพร้อมรับการติดตามกลยุทธ์ภาคสนามจากสพฐ. ระยะที่ 2
พัทลุง 1 เยี่ยมโรงเรียน
พัทลุง 1 ร่วมโครงการผู้ว่าฯพบประชาชน
พัทลุง 1 ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
 
 ผอ.เขตฯพบปะบุคลากรกลุ่มนิเทศ
<a href="http://ww