[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ

  

 
ที่ ศธ 04098                                        วัน  พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554
 
เรื่อง     รายงานผลการปฏิบัติราชการ
 
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 

                  ข้าพเจ้า นายพงศ์ศักดิ์  หอยนกคง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  ดังนี้
วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๔   
                  -  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสำนักงานและการประสานราชการกับโรงเรียนในสังกัด
วันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔
                  -  ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายควนขนุน
                  -  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสำนักงานและการประสานราชการกับโรงเรียนในสังกัด
วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  
                  -  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการนิเทศติดตามผลโดยใช้อุทยานอุดมปัญญาเป็นฐาน  ณ  อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา  โดยการระดมพลังสมองจากคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑
                  -  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสำนักงานและการประสานราชการกับโรงเรียนในสังกัด
วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔
                  -  เข้าร่วมกิจกรรมเปิดห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ  โรงเรียนวัดทะเลน้อย
                  -  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสำนักงานและการประสานราชการกับโรงเรียนในสังกัด
วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๔
                  -  ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานสำนักงานและการประสานราชการกับโรงเรียนในสังกัด
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                            นายพงศ์ศักดิ์  หอยนกคง
                                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑


ทราบ ขอบคุณมากครับที่รายงานให้ทราบ


(นายศลใจ วิบูลกิจ)
ผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1
อังคาร ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 09:49:52
 


เข้าชม : 423


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการปฏิบัติราชการ 23 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 22 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 22 / ก.ย. / 2554
      รายงานปฏิบัติราชการ 20 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ วันที่ 5 - 11 กันยายน 2554 12 / ก.ย. / 2554
ชื่อ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็นของ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1