[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ

  

 
ที่ ศธ 04098                                        วัน  จันทร์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
 
เรื่อง     การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒
 
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 

          ด้วย สพฐ. จะดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒  ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

        คณะกรรมการติดตามฯ ประกอบด้วย
           ๑.        นางวาทินี ธีระตระกูล ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. หรือ นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ประธานคณะทำงาน 
           ๒.        นายสุพัชร พันธุระศรี ศน.ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)
           ๓.        นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักติดตามฯ สพฐ.

         กำหนดการติดตาม
            ๑.   วันอังคารที่ ๑๑ ต.ค.๕๔ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ สพป.พัทลุง เขต ๑
            ๒.   วันพุธที่ ๑๒ ต.ค.๕๔ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ โรง ได้แก่ โรงเรียนดีประจำตำบล รุ่นที่ ๑ (โรงเรียนอนุบาลควนขนุน) และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๑ โรง ซึ่งคณะติดตามฯ คัดเลือก ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้นไทร

          สรุปการดำเนินการที่กลุ่มนโยบายและแผนได้เตรียมการรับการติดตามฯ มีดังนี้
             ๑.      จัดทำแผนดำเนินการรับการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ.
             ๒.      แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
             ๓.        ประชุม คณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเครื่องมือการติดตามและประเมินผล เกณฑ์การประเมินที่ สพฐ. กำหนด การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงาน ปัจจัย/วิธีการดำเนินงาน และเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
             ๔.        กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นกลยุทธ์จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มต่อไป
             ๕.        แจ้ง ร.ร.อนุบาลควนขนุน และ ร.ร.บ้านต้นไทร เตรียมรับการตรวจเยี่ยม

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
                                       นายประกอบ ทองดำ
                                               ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

ทราบ ดีมากครับที่รายงานเรื่องนี้ ขอให้ทุกคนเตรียมการและให้จริงจังกับเรื่องนี้ด้วยครับ รวมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าด้วยครับ


(นายศลใจ วิบูลกิจ)
ผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1
อังคาร ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09:47:41
 


เข้าชม : 610


กลุ่มนโยบายและแผน 5 อันดับล่าสุด

      การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ 19 / ก.ย. / 2554
      การจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย รอบ ๒ 24 / ส.ค. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 8 / ส.ค. / 2554
      ข้อมูลที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด - ลองจิจูด) และตรวจสอบข้อมูล ร.ร. 20 / ก.ค. / 2554
      การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย 7 / ก.ค. / 2554
ชื่อ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็นของ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1