[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ

  

 
ที่ ศธ 04098                                        วัน  จันทร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
 
เรื่อง     รายงานปฏิบัติราชการ
 
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1
  
             ตามที่ สพป.พท. เขต 1 ได้กำหนดยโยบายแนวทางการรายงานการปฏิบัติราชการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น  ข้าพเจ้าได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้
            1. นิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น  โรงเรียนเรวดีพัทลุง  อนุบาลเรวดีศึกษา  โรงเรียนอารียาศึกษา โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา  โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา  ผลการนิเทศโรงเรียนได้แนวทางการพัฒนาตามจุดเน้น/ตัวชี้วัดความสำเร็จระยะ 1 เริ่มต้นค้นวิเคราะห์  (การจัดระบบข้อมูลรายบุคคล  การจัดทำแผนพัฒนาตามจุดเน้น  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้  ตารางเรียนยืดหยุ่นตามจุดเน้น  การออกแบบหน่วยทั้งใน/นอกห้องเรียน)  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการปฏิบัติงานที่ดีของครู  โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
             2. จัดทำรายละเอียดเค้าโครงวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาโดยใช้อุทยานการศึกษาอุดมปัญญาเป็นฐาน(โครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554)
             3.  จัดทำทะเบียนบทคัดย่องานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ปี 2549-2553

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 


                                                                                        นายชำนิ  ยิ่งวัฒนา
                                                                                           ศึกษานิเทศก์
 


ทราบ ขอบคุณมากครับและขอให้ผลักดันเรื่องอุทยานอุดมปัญญาให้เป็นรูปธรรมด้วยครับ


(นายศลใจ วิบูลกิจ)
ผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1
จันทร์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 21:18:06
 


เข้าชม : 282


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการปฏิบัติราชการ 23 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 22 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 22 / ก.ย. / 2554
      รายงานปฏิบัติราชการ 20 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ วันที่ 5 - 11 กันยายน 2554 12 / ก.ย. / 2554
ชื่อ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็นของ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1