[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ

  

 
ที่ ศธ 04098                                        วัน  อังคาร ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553
 
เรื่อง     รายงานการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2553
 
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 

                  ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติราชการ  ระหว่างวันที่  18  – 24  ตุลาคม  2553  ดังนี้
 
 1. การปฏิบัติราชการแทน
                 ด้วยผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 มอบหมายให้ข้าพเจ้าปฏิบัติราชการแทน  ร่วมพิธีวางพวงมาลา   พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ                  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต  ในวันที่  23  ตุลาคม  2553  เวลา 08.00 น.  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง   โดยมี รองผอ.สพป.  ผอ.กลุ่มและบุคลากร  สพป.พัทลุง เขต 1  เข้าร่วมพิธีประมาณ  20  คน

ผลการปฏิบัติราชการแทน 
                พิธีวางพวงมาลา  ถวายราชสักการะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยนายพิสิษฐ์  บุญช่วง    ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี    และในพิธีฯ  ได้มอบทุนการศึกษา ซึ่งได้จากการนำเงินดอกผล  ของ “กองทุนพระปิยมหาราช เพื่อการศึกษาจังหวัดพัทลุง” ให้แก่นักเรียน ที่เป็นบุตรของข้าราชการ  ชั้นผู้น้อย ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย  รวมทั้งสิ้น 20 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา  จำนวน 10 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 10 ทุน   และน.ส.อัจฉรา  นวลมุสิทธิ์ บุตรของนายจรัล  นวลมุสิทธิ์  ช่างปูน ชั้น 3 (พนักงานฯ)  สพป.พัทลุง เขต 1   ได้รับทุน จำนวน 1 ทุนด้วย

  2. การปฏิบัติงานด้านนโยบาย 
                  2.1 ร่วมประชุมการเสนอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์(งบแลกเป้า) ของสพฐ. ปีงบประมาณ 2554
                         ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ (งบแลกเป้า) ของสพฐ. ปีงบประมาณ 2554  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ในวันที่  20  ตุลาคม  2553  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พัทลุง

ผลการประชุม
               พิประชุมพิจารณาเสนอโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจาย    อำนาจทางการศึกษา  ซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันกับหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ  การติดตั้งโปรแกรมและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-filling)

                 2.2 เข้าประชุมรองผอ.สพป.  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรในสพป.พัทลุง เขต 1  วันที่  20  ตุลาคม  2553  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.พัทลุง

ผลการประชุม
                       รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  และกานพัฒนางานประเมินห้องสำนักงาน  การประเมินตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของข้าราชการและบุคลากรในสพป.พัทลุง เขต 1  การพัฒนามาตรฐานสำนักงาน  และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดของบุคลากร ปีงบประมาณ  2554

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

                                                                                            นายประจวบ  หนูเลี่ยง
                                                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

 


 


ทราบ ขอบคุณมากครับที่ช่วยดำเนินการในสิ่งต่างๆแทน ผอ.สพป.พท. 1


(นายศลใจ วิบูลกิจ)
ผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 16:31:21
 


เข้าชม : 504


รองผู้อำนวยการ สพท.พัทลุง เขต 1 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ วันที่ 19 - 25 กันยายน 2554 26 / ก.ย. / 2554
      รายงานผลการปฏิบัติราชการ 26 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2554 25 / ก.ย. / 2554
      รายงานผลการปฏิบัติราชการ 21 / ก.ย. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการประจำสัปดาห์ วันที่ 12 - 18 กันยายน 2554 21 / ก.ย. / 2554
ชื่อ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็นของ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1