[x] ปิดหน้าต่างนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางสุดา บุญนำ หรือนางสุดารัตน์ บุญญะสุวรรณ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ..... ขอเชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  เข้ามารายงานการปฏิบัติราชการของท่าน ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ........เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพัทลุงในเชิงรุก และสามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ให้สำเร็จ  ตลอดจนเป็นผลประโยชน์ต่อทางราชการครับ

  

 
ที่ ศธ 04098                                        วัน  จันทร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
 
เรื่อง     การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
 
เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
 

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1  ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาความรู้และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่สาม  เมื่อวันที่  11  -  12  มิ.ย. 54

ของคุณครูที่ทำการสอนระดับประถมวัย และระดับอาชีวศึกษา  จากการสังเกตความสนใจและการให้ความร่วมมือขอคุณครู  พบว่าคุณครูให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ  ดังจะเห็นได้จากการตั้งประเด็นคำถาม การยกตัวอย่างสถานการณืจริงในสถานศึกษา ตลอดจนแนวการเขียนรายงานผลการดำเนินงานและการเก็บหลักฐานร่องรอยการปฏิบัติงาน

          อนึ่ง ในส่วนของระดับอาชีวศึกษา  ได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีการนำเสนอแนวการดำเนินงานแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ทำให้คุณครูมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีความชัดเจนในอันที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง  ต่อไป  นอกจากนี้ในส้วนของคณะวิทยากรระดับอาชีวศึกษา  จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี  ได้ฝากชื่นชมท่านผู้อำนวยการฯ  ที่ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดี ๆ  มากมาย  และพร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เขต 1 ในโอกาสต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

                                                                                                                         นายสำเริง     เจ้ยชุม

                                                                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน


ทราบ ดีมากครับและขอบคุณมากที่รายงานให้ทราบ


(นายศลใจ วิบูลกิจ)
ผู้อำนวยการ สพป.พัทลุง เขต 1
พุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 เวลา 13:10:18
 


เข้าชม : 285


กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 5 อันดับล่าสุด

      การรายงานผลการดำเนินงาน 27 / ก.ค. / 2554
      รายงานการปฏิบัติราชการ 18 / มิ.ย. / 2554
      การพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน 13 / มิ.ย. / 2554
      การดำเนินงานบูรณาการสาธารณสุขในโรงเรียน 8 / มิ.ย. / 2554
      การมีและเลื่อนวิทยฐานะ 3 / มิ.ย. / 2554
ชื่อ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็นของ ผอ.สพป.พัทลุง เขต1 :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
 

กลับหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1