ระบบรับ-ส่งหนังสือ e-filling เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้ e-moneymyoffice
11/21/2014 05:22:02
countdown O-NET 2557


Destroydrop » Javascripts » Tree
open all | close all
เมนู
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอัลบั้ม
veeva0.jpg
อัลบั้ม: พัทลุง ๑ พัฒนาครุูทั้งระบบ
สพป.พัทลุง ๑ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพท.พัทลุง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้กล่าวในพิธีปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาฯ รุ่นที่ ๒ ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับในการอบรมครั้งนี้มีทั้งสิ่งที่เรารู้แล้วและสิ่งที่ไม่รู้แต่ทั้งสองสิ่งนี้ก็คือการรยกระดับผู้บริหารทั้งระบบ คือมีแผนยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสุ่การพัฒนาเครื่องมือในการบริหารงานโรงเรียนได้ ซึ่งปลายทางคือคุณภาพผู้เรียน จึงขอฝากให้ท่านได้ใช้เทคนิคต้นทุนความรู้ (Tacit Knowledge)มาเข้ากระบวนการอีกตัวหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูู้กันและคิดเชิงบวกในการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อไปสู่ความสำเร็จร่วมกันและที่เหมือนกัน คือการยกระดับให้เด็กมีคุณภาพ

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว จัดให้มีการอบรมแก่ผู้บริหารถสานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ ทุกคน จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๙ กันยายน ๒๕๕๓ มัตถุประสงคืเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัยของการพัฒนาตนเองในด้านกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาให้เป็นผุ้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นำทางวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้เกิดทักษะในด้านการบริหารและการบริหารจัดการศึกษาตามเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ได้รับจากการอบรม มีจำนวน ๙ โมดุล คือ
๑. การวิเคราะห์บริบท ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต โดย ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน
๒. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดย นายชื่น ฤทธิวงศ์
๓. การนำองค์กรและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา โดย นายศลใจ วิบูลกิจ
๔. การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ โดย นายจำเนียร รักใหม่
๕. การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยนายจำเนียร รักใหม่
๖.การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย นายศลใจ วิบูลกิจ
๗. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยนายศรัณย์ บัวทองเรือง
๘. การควบคุม การวัดประเมินผล และการจัดการความรู้ โดย ผศ.ถวิล อนันตพงษ์ อ.วรรณี กองพิธี
๙. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดย นายชื่น ฤทธิวงศ์ นายศรัณย์ บัวทองเรือง

สมใจ บุญเผือก ภาพ/ข่าว
จำนวนรูป 8
เพิ่มล่าสุดโดย soaw เมื่อ September 10 2010 10:03:19
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > พัทลุง ๑ พัฒนาครุูทั้งระบบ


veeva1_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:02
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2517veeva2_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:02
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2578veeva3_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:02
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2469veeva4_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:02
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2739veeva5_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:02
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2585veeva7_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:03
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2773veeva8_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:03
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2800veeva9_t1.jpg

เมื่อ: 10/09/2010 10:03
โดย: soaw
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2934ภารกิจของ ผอ.สพท.พท.1
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
วันเกิด วันเกิด:
บทความล่าสุด
· ประกาศสอบราคาจ้าง
· รายงานการประเมินโครง...
· โรงเรียนวัดแจ้ง จัดอ...
· สอบราคาจ้างปรับปรุงซ...
· สอบราคาจ้างซ่อมอาคาร...
Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์นี้ในระดับใด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 10

· สมาชิกออนไลน์: 1
qcvqptojfjju

· สมาชิกทั้งหมด: 188,484
· สมาชิกใหม่: fdsgdhdbtu
วิทยุออนไลน์ สพป.พท.เขต1
แสดงผลในเวลา: 0.44 วินาที 83,303,982 ผู้เยี่ยมชม