[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 5 IP
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
287 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
674 คน
สถิติเดือนนี้
9402 คน
สถิติปีนี้
156993 คน
สถิติทั้งหมด
504230 คน
IP ของท่านคือ 54.225.26.44
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครู
เรื่อง : ขับเคลื่อนนโยบายไปด้วยกัน (We will propel the policy together.)
โดย : boonphueak
เข้าชม : 517
ศุกร์์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ขับเคลื่อนนโยบายไปด้วยกัน (We will propel the policy together.)
เพื่อนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพรักทุกท่าน
เปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2558 มีหลาย ๆ สิ่งที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา  การเปิดภาคเรียน การพัฒนาครูด้วย TEPE Online และในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ใน ยุทธศาสตร์ 5:5:1 และ 5 คุณภาพ ตามกลยุทธ์ของ สพป.พัทลุง เขต 1  คือ ห้องเรียนคุณภาพสูง  โรงเรียนคุณภาพสูง  เครือข่ายคุณภาพสูง  บุคลากรคุณภาพสูง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพสูง
          ฉบับนี้ขอฝากนโยบายในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ 4 5 6
4 ข้อพื้นฐาน คือ
1. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนต้องสะอาดและเป็นระเบียบ
2. โทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียนติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน
3. บทบาทของครูต้องเอาใจใส่กำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
4. นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนวังไกลกังวล
ผู้บริหาร 5 ข้อจัดทำ คือ
1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่น และนำพาครูทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนัก เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ขนาดเหมาะสมกับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน ติดตั้งโทรทัศน์ให้มีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน
4. ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดหาคู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
5. ผู้บริหารโรงเรียนต้องนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทุกห้องอย่างสม่ำเสมอ
ครูนำ 6 ข้อปฏิบัติ  คือ
1. ครูต้องจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับเอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
2. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน ใบความรู้และกิจกรรมเสริม ตามที่คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกำหนด รวมทั้งมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป
3. ครูต้องร่วมจัดการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางและต้องเอาใจใส่ กำกับ ดูแล แนะนำนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง
4. ครูต้องสรุปสาระสำคัญร่วมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังสอนทุกครั้ง
5. ครูต้องวัดและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทำให้ทราบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
6. ครูต้องจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียน
สุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ EBE (English Bilingual Education) ระดับภูมิภาค จาก  29  เขตพื้นที่ ภาคใต้  สำเร็จด้วยดีเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมการอบรมครับ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครู5 อันดับล่าสุด

      รับโล่เกียรติยศ 15/ก.ค./2559
      ขับเคลื่อนนโยบายไปด้วยกัน (We will propel the policy together.) 15/ก.ค./2559
      เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 15/ก.ค./2559
      ดีใจร่วมกัน 15/ก.ค./2559
      ขอแสดงความยินดี 15/ก.ค./2559