[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้องFacebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


  

นโยบาย3สร้าง3เสริม สู่ความยั่งยืน
 คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
     คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน (PLC)
    แบบบันทึกและรายงาน PLC
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
แบบสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ PLC-S
    รายละเอียดการรายงานการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษา
    ตัวอย่างแบบสรุป PLC-S
    แบบสรุป PLC-S

   
ข่าวความเคลื่อนไหว
17 โดย : siranee
17/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทางไกล ผ่านระบบ Application Google Meet ( 2 / )
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ด้วยระบบ Application Goog อ่านต่อ....
15 โดย : siranee
15/พ.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การจับฉลากเข้าเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ( 9 / )
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 และคณะ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมร่วมสังเกตการณ์ การจับฉลากเข้าเรียนชั้นป อ่านต่อ....
เยี่ยมโรงเรียน
26 โดย : boonphueak
26/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหัสคุณ ( 131 / )
    วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัสคุณเพื่อดูสภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทั่วไป รวมทั้งพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้บริหารและคณะครู และเยี่ยมชั้นเรียน พร้อมทั้งให้แนว อ่านต่อ....
25 โดย : siranee
25/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมบ้านควนดินแดง วัดไทรโกบ ( 176 / )
    วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนดินแดงและโรงเรียนวัดไทรโกบ เพื่อเยี่ยมชมสภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนพร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้ขวัญและก อ่านต่อ....
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
[ 13/ก.ค./2563 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1123 / ) โดย admin
[ 29/พ.ย./2562 ] แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1802 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 5558 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( 2300 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( 1968 / ) โดย admin
VDO
[ 9/เม.ย./2564 ] VTR แนะนำ สพป.พัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ( 83 / ) โดย boonphueak
[ 14/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์สรุปผลการดำเนินงานของสพป.พัทลุง เขต 1ปีงบประมาณ 2562 ( 1160 / ) โดย boonphueak
[ 7/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์เยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 ( 1021 / ) โดย siranee
ข่าวโรงเรียน
16 โดย : siranee
16/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 2 )
ศึกษาดูงาน อนุบาลป่าพะยอม ( 1522 / )
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยมีนายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ อ่านต่อ....
9 โดย : siranee
9/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 3 )
จับฉลากรับนักเรียน โรงเรียนยอดนิยม อนุบาลพัทลุง ( 2164 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการจับฉลากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร จำนวน 458 คน โดยมีนายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และบุุคลากร อ่านต่อ....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[ 3/ธ.ค./2563 ] ประกาศโรงเรียนบ้านนาวง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมด้วยวิธี e-bidding ( 623 / ) โดย boonphueak
[ 29/พ.ย./2563 ] โรงเรียนบ้านเนินทราย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 636 / ) โดย ptl1093
[ 29/พ.ย./2563 ] โรงเรียนบ้านเนินทราย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 666 / ) โดย ptl1093
กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00759 : เทคนิคเมื่อเล่น Joker123ออนไลน์  (0/0)
สล็อต Joker123
13 พ.ค. 2564 : 12:24
00758 : เกมสล็อตออนไลน์ที่คุณต้องได้ลอง  (0/0)
slotpg
6 พ.ค. 2564 : 13:05
00757 : เกมสล็อตออนไลน์ที่คุณต้องได้ลอง  (0/0)
slotpg
6 พ.ค. 2564 : 13:03

ผลงานทางวิชาการ


15 เจ้าของ นายวัชระ จันทรัตน์
15/พ.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3 ( 9 / 1 )
15 เจ้าของ นายวัชระ จันทรัตน์
15/พ.ค./2564
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมระบบนิเทศภายในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 3 ( 6 / 1 )

เมนูหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส
ครูพร้อม
งานศิลปหัตถกรรมปี 2562
งานศิลปหัตถกรรมปี 2561

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 125 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
790 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
778 คน
สถิติเดือนนี้
12044 คน
สถิติปีนี้
83752 คน
สถิติทั้งหมด
1111268 คน
IP ของท่านคือ 34.237.52.11
(Show/hide IP)